top of page

om SHOHS STU

SHOHS STU byder dig velkommen,


Vores STU afspejler ikke en normal STU og er derfor ikke for alle. Vores STU er på nogen måder revolutionerende og nytænkende indenfor STU området​. På SHOHS STU er de unge i centrum fra den dag de ankommer til den dag de afslutter vores STU og forhåbentligt skal i videre beskæftigelse eller videre uddannelse. 

 

Det der gør vores STU nytænkende er hele vores organisationsopsætning omkring STUen. Nogen har et erhevrv der ligger over STUen, hvor STUens elever kan servicerer erhevrvet og her igennem opnå kvalifikationer der i forvejen er angivet. På SHOHS STU er organisationsdiagramet omvendt, så det er STUen der ligger øverst og nedad bliver der oprettet virksomheder ud fra elevernes ønsker og kvalifikationer. Det er så meningen at eleverne kan komme i praktik her, oplæres i faget, for afslutningsvis blive ansat i virksomheden.venlig hilsen,Teis Bjørn Nielsen
​Virksomhedsleder 

Vores Pædagogik

SHOHS er en STU med masser af pædagogisk erfaring fra andre projekter med børn og unge med særlig behov. Vi har mere end 10 års erfaring indenfor målgruppen og bruger pædagogiske teorier i vores dagligdag med de unge. 

 

Vygotsky, nærmeste udviklingszone bruges målrettet til at finde ud af hvordan vi bedst muligt udvikler eleven.

 

Den daglige pædagogik er en rafineret pædagogisk indgangsvinkel fra den relationsbaseret Theraplay. Denne pædagogik udtrykker sig ved den måde vi er på overfor eleverne med god venlig øjenkontakt, omsorg, ros før ris og dette selvom vi gerne vil fremstå som en virksomhed.

Det sociale

Vi er realiske om hvad eleverne kan og hvor langt de kan nå på arbejdsmarkedet.

Derfor er vores udbud som de er og hvis eleven kan præsterer mere, er det kun glædeligt. Servicefagene er ligetil og det er noget alle kan i en hvis grad. Ligeledes er der jobs at få alle steder, for det er noget vi altid har brug for.

 

Et STU-forløb hos SHOHS vil ud over erhversdelen hjælpe den unge med at:

  • blive bedre til at håndtere og strukturere voksenlivet

  • blive bedre til at klare egen boligsituation

  • og naturligvis, blive afklaret i forhold til job eller uddanelse

 

Blive bedre til at håndtere og strukturere voksenlivet:

Det gør vi ved at lære eleven at håndtere økonomi ved hjælp af netbank, budgetter, kuvertsysstemer, eller hvad eleven trives bedst med. Derudover lære vi eleven at bruge NEM-ID, mail og E-boks.

 

Blive bedre til at klare egen boligsituation:

Det gør vi ved at lære eleven hvordan man laver mad og holder rent og orden i sin lejlighed. Mest af alt vigtigheden i at få betalt sine regninger, til tiden.

 

Og naturligvis, blive afklaret i forhold til job eller uddanelse:

Det gør vi ved hård målrettet og intens træning af elevens færdigheder.

bottom of page