top of page

Vores STU og Erhvervsskole

Velkommen til SHOHS STU
 

SHOHS STU som virksomhed

Hos SHOHS STU ligger vi vægt på at ligne og agerer som en virksomhed. Derfor er vores daglige termer ændret fra frikvarter til pause, fra skole til virksomhed, fra ture og aktiviteter til teambuilding eller virksomhedsbesøg.

 

Erhvervstræning af eleven

Elever på SHOHS STU bliver erhvervstrænet inden for de forskellige simple fag, så de bliver sikre i deres rutiner. Ved simple fag forstås fag der ikke kræver en uddannelse eller virke som arbejdsmand. Hos SHOHS STU beskæftiger eleven sig med de simple fag i over 80% af tiden. Det er vores målsætning at eleven tilbringer mest tid muligt i fagene for at øge chancerne for videre beskæftigelse. Det eneste tidspunkt hvor vi går ud af konteksten som virksomhed er når vi støtter eller hjælper eleverne. På SHOHS STU er hverdagen ikke mere travl end at vi kan tage os tid til elevernes personlige problemer eller glæder. Det er vigtigt for os at der ikke ligger noget i baggrunden der kan have indflydelse på elevens indlæring.

Synergieffekt i alle fagene

Intet er tilfældig planlagt eller opsat på SHOHS STU. Alle fagene er nøje udvalgt til målgruppen og alle eleverne kan principiel ende med et arbejde indenfor erhvervet. Når et fag udvælges og tilbydes skal to kriterier opfyldes. Er det realistisk at eleverne kan få arbejde indenfor hvervet? Vil erhvervet gavne eleverne i egen bolig eller i deres videre voksenliv? I hvert fag er målet opgaveløsning og selvstændighed. Disse 2 mål kan videreføres til andre opgaver og dermed opnås der i høj grad synergieffekt ved alle fagene der tilbydes på SHOHS STU.

 

Næsten Job garanti

SHOHS STU har flere mindre servicevirksomheder hvor eleven har god mulighed for at få job efterfølgende. Virksomhederne udvides løbende i takt med elevernes interesseområde og indkøb af materiel. Bemærk at alle servicevirksomhederne er selvfinansierende og at eleven skriver kontrakt med den enkelte virksomhed. Alle stillinger på manuelt niveau tilbydes fortrinsvis til SHOHS STU elever.

 

Beviser og kvalifikationer

Efter som eleverne typisk beskæftiger sig meget indenfor et område, synes vi at det giver mening at lave et arbejdsbevis på arbejdsområdet ajourfører hvor mange timer eleven har beskæftiget sig med faget. Dermed kan praktiksteder og evt. virksomheder se at eleven har arbejdet intens med faget.

På SHOHS STU køber vi os til ydelser fra godkendte skoler og erhvervsskoler. Her sender vi gerne eleverne på VUC enkeltfag for at få afsluttet en FSA eller et AMU kurser for at opkvalificere sig med enten truck certifikat eller motorsavskursus. Hvis det giver god mening for eleven, har vi også samarbejde med en køreskole der kan varetage denne opgave. Jo flere beviser og certifikater, jo bedre er eleven stillet efter STU.

 

Praktik og netværk

SHOHS STU bygger bro mellem lokale og større landsdækkende virksomheder i et netværk, først og fremmest for at give SHOHS STU indblik i virksomhedernes dagligdag og personalebehov og samtidig etablere gode praktikpladser og øge chancen for jobmuligheder.

 

SHOHS STU vil være attraktiv for virksomheder der kan have praktikpladser. Derfor erhvervstræner SHOHS STU til faget hvori der ønskes praktik og der øves i opgaveløsninger der kan direkte overføres til andre opgaver.

 

SHOHS STU holder flere gange årligt netværksmøder med virksomhederne for at understøtte ovenstående. Dette gøres ved at virksomhederne inviteres til SHOHS STU til snak og en god frokost som laves af SHOHS elever. Virksomheder der inviteres til SHOHS STU netværksmøde er nøje udvalgte virksomheder der i mindre eller højere grad giver praktikpladser og gerne vil give tilbage til lokalsamfundet, også kaldet et socialt ansvar (CSR - corporate social responsibility / virksomhedens samfundsansvar).

 

 

Små hold store muligheder

For at sikre en god virksomhedskultur, arbejder vi for det meste i små hold af 2-4 elever med en faglærer. Dette gøres for at skabe plads og ro for den enkelte og sikre at der ikke skabes en klassekultur. Erfaringsmæssigt har vi konstateret at dette er en af grundstenene til vores succes med at give eleverne succes.

 

Det rigtig gode ved vores fag er at de dækker mange stillinger, hvor der er mange jobs til i hele Danmark. Derudover kan stillingerne ikke erstattes af maskiner og virksomhederne flytter ikke til udlandet.

bottom of page