top of page

CSR Netværk

Virksomhedsaftale

 

SHOHS STU bygger bro mellem lokale og større landsdækkende virksomheder i et netværk, først og fremmest for at give SHOHS STU indblik i virksomhedernes dagligdag og personalebehov og samtidig etablere gode praktikpladser og øge chancen for jobmuligheder.

 

SHOHS STU vil være attraktiv for virksomheder der kan have praktikpladser. Derfor erhvervstræner SHOHS STU til faget hvori der ønskes praktik og der øves i opgaveløsninger der kan direkte overføres til andre opgaver.

 

Netværksmøder

 

SHOHS STU holder flere gange årligt netværksmøder med virksomhederne for at understøtte ovenstående. Dette gøres ved at virksomhederne inviteres til SHOHS STU til snak og en god frokost som laves af SHOHS elever. Virksomheder der inviteres til SHOHS STU netværksmøde er nøje udvalgte virksomheder der i mindre eller højere grad giver praktikpladser og gerne vil give tilbage til lokalsamfundet, også kaldet et socialt ansvar (CSR - corporate social responsibility / virksomhedens samfundsansvar).

for virksomheder der vil give tilbage til samfundet​

Hvis du som virksomhed har overskud og vil give tilbage til samfundet, så er vi interesseret i at indgå i et fælles samarbejde. Begrebet hedder CSR og betyder at virksomheder der giver lokalt samfundet, vil lokalt samfundet give igen ved at bruge disse virksomheder. Ved en CSR-aftale med SHOHS STU giver i noget af jeres tid, ved at tage de unge i praktik. Det gør at samfundet får stærkere unge med erhvervsindsigt og bedre chancer for at forøge den danske arbejdsstyrke, frem for at forøge folk på overførelsesindkomst. Vi takker de virksomheder der tilmelder sig SHOHS STU, CSR aftale.

Donér til SHOHS STU - Det går til et godt formål.
 

Ved en donation til SHOHS STU giver du tilbage til samfundet og hjælper de unge med et særligt behov til et liv med livskvalitet. 

 

SHOHS STU er altid interesseret i byggematerialer. Vi kommer gerne og henter hvad du har liggende. Byggematerialerne bliver typisk brugt til div. projekter.

Donér

Tilmeld dig til vores CSR møder eller kontakt os for uddybende information.

Sucess! Besked modtaget.

For mere information


Teis Bjørn Nielsen

CSR Koordinator

 

Stenagervej 4 

4200 Slagelse

t. 60 60 54 44

m. tbn@anbj.dk

w. stu-shohs.dk

bottom of page