top of page

​ADMISSIONS

Velkommen til SHOHS STU

 

SHOHS STU ligger i landlige omgivelser lige uden for Slagelse på den gamle landsbyskole, Lille Valby Skole. Dermed har vi havegrænse med Slagelse Nordskov, som  i juni 2015 er blevet indviet.

 

Ejendommen rummer mange erhvervstræningsaktiviteter indenfor hus og have service, som er tiltænkt eleverne. Det betyder at vi selv i et omfang har mulighed for at erhverstræne på stedet, hvilket gør en praktikperiode mere kendt for eleven.

 

På ShohS STU giver vi den unge mest muligt arbejdserfaring inden for et realistisk erhvervsområde. Dette er hovedsageligt indenfor serviceområdet. Ideen med at være på STU i virksomheden er at eleverne skal komme så tæt på en alm. arbejdsplads som muligt. Dvs. at der bæres fælles arbejdstøj, man kommer til tiden, hvis man er forsinket eller er syg, ringer man og meddeler det og hvis man skal have fri spørg man om det i god tid. Dertil følger arbejdsopgaverne, ejerfornemmelse og ansvar med for virksomheden.

Venlig hilsen

 

 

Pernille Nielsen

Pædagog og Faglærer

 

Målgruppe

Unge i alderen (16) 18-25 år der kan få tildelt STU og ellers er arbejdsmotiveret.

 

Vi tager ikke imod unge med svære bevægelseshandicap eller multihandicappede, da vores primær arbejdsområde vil være servicefagene og håndværksfagene.

 

En elev til SHOHS kan være:

- Unge der har brug for en tålmodig indlæring

- Unge der er arbejdsmotiveret, men har lidt svære ved indlæring

- Unge der er sent moden

- Unge med lette psykiske diagnoser 

- Unge med koncentrationsbesvær

 

Bredt sagt - Unge med et særligt behov

 

Forløb

Der er ingen binding til det du vil i dag eller det du vil om 2 måneder. Her har du muligheden for at justere og prøve forskellige fag, alt efter dit ønske.

 

12 ugers individuel afklaringsforløb

Efter 12 ugers afklaringsforløb og kompetencevurdering fastsættes kompetencer i de 3 udviklingszoner med de kompetencer man har, de kompetencer der ligger lige for, og de kompetencer som skal opnås men ikke kan opnås på det givet tidspunkt. Disse udviklings mål ligges til elevens handleplan. Hver 3. måned afholdes et udviklingsmøde, hvor elev, mentor og mesteren revurderer udviklingsmål og evt. opsætter nye mål.

 

Eleverne vurderes på 3 niveauer

- 1 niveau, er alm. STU hvor der lægges vægt på færdigheder.

- 2 niveau, er alm. STU hvor der lægges vægt på opgaveløsning og selvstændighed.

- 3 niveau, er alm. STU hvor der lægges vægt på uddannelse, praktik eller evt. ansættelse.

 

Niveauerne er der for at eleven mærkbart kan se udvikling i sine færdigheder. Det bruges som mål  for eleven og indenholder en række kriterier, der skal opfyldes for at komme til næste niveau. 

 

 

Grundtakst

Årspris udgør 239.400 kr. som dækker undervisning, materialer, administration, mm.

 

Derudover er der et årligt beløb på 5.950 kr. til bl.a. arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, teambuilding, virksomhedsture, mm.

 

Holdet vil bestå af 2-6 unge og en faglærer.

Derudover er der løbende vejledning og MUS samtaler med eleven hver 3. måned.

 

28 timer ugentligt fordelt:

Mandag til torsdag fra kl. 08.30 til 14.30

Fredag fra 08.30 til 12.30 

 

Ferie er jf. folkeskolen. Dog kan der forekomme afvigelser.

 

Til grundtaksten kan der tilkøbes støttetimer i form af mentor.

 

Denne takst er 350 kr. pr. time

 

En Mentor vil typisk være tilknyttet elevens fritidsdel og hjælpe med sociale relationer og iøvrigt hjælp til støtte i sunde fritidsaktiviteter, mm. Derudover støtter Mentoren op omkring de udviklingsfærdigheder som trænes i virksomheden, omkring bo-selv og voksenlivet.  

 

Næste åbent hus

Fredag d. 18. marts kl. 10.00

Ring til os for at reserverer plads

60 60 54 44

For mere information:


Kontakt kontoret 

Man-Fri 09.00 - 15.00

t. 60 60 54 44
tbn@anbj.dk

Du kan også rekvirere mere information ved at bruge denne beskedformular:

Succes! Beskeden er ankommet.

bottom of page